Logo NFaU Logo NFaU
 Barkovskaya

Барковська Оксана Яківна

 

Відділ практики та сприяння працевлаштуванню – структурний підрозділ Національного фармацевтичного університету, який здійснює загальну організацію навчально-виробничої практики студентів в масштабі вузу, координує зв’язок між структурами, причетними до організації практики, а також сприяє працевлаштуванню студентів НФаУ.

 

Важливе місце у підготовці випускника фармацевтичної школи до професійної діяльності є практика, невід’ємна складова процесу підготовки спеціалістів НФаУ. Від якісної організації навчально-виробничої практики залежить професійне становлення майбутніх фахівців, тому діяльність відділу спрямована на постійне вдосконалення її форм і методів.

 

 

Основні завдання та обов’язки відділу:

з питань практики.

Здійснює загальну організацію всіх видів практики: навчальної (ознайомлювальної, пропедевтичної), виробничої (технологічної, педагогічної та ін.) переддипломної, стажування відповідно до навчального процесу, програм та діючих положень.

Своєчасно укладає угоди на проведення практики з базами (підприємствами, установами, організаціями різних форм власності та організаційно-правових форм) за визначеною формою. У залежності від обраної спеціальності базами практики є аптечні заклади, ботанічні сади, хіміко-фармацевтичні заводи, біотехнологічі, парфумерно-косметичні підприємства, лікувально-профілактичні заклади, клініко-діагностичні лабораторії, фінансові служби підприємств.

Веде автоматизований банк даних баз практики.

Не пізніше, як за місяць до початку практики спільно з кафедрами розподіляє студентів на практику за місцями її проходження (держбюджетних з урахуванням замовлень на спеціалістів та їх майбутнього місця роботи).

Проводить інформаційно-роз’яснювальну роботу серед студентів щодо організації практики і якісного її проходження.

Не пізніше, як за місяць до початку практики готує проекти наказів та накази ректора про розподіл студентів на бази практики і призначення керівників практики від університету. За узгодженням з відповідними кафедрами дозволяє студентам самостійно підбирати місце проходження практики.

Спільно з Центром міжнародної профорієнтації та зовнішніх відносин НФаУ організує практику за кордоном у формі академічного обміну студентів і викладачів.

Спільно з кафедрами організує конференції з практики із залученням новаторів фармацевтичної галузі.

Вивчає і впроваджує позитивний досвід інших навчальних закладів з питань організації та методики практичної підготовки студентів.

з питань працевлаштування.

Налагоджує ділові стосунки університету з центральними та місцевими органами виконавчої влади, службами зайнятості населення, підприємствами, установами та організаціями (роботодавцями) тощо з питань професійної підготовки та працевлаштування студентів і випускників.

Співпрацює з рекрутинговими агенціями, потенційними роботодавцями і забезпечує оперативне заповнення вакансій.

Створює бази даних про студентів і випускників, що звернулися до відділу, накопичувати банку потенційних підприємств, установ і організацій (роботодавців) для студентів та випускників.

Організовує інформаційно-роз’яснювальну роботу серед студентів та випускників щодо техніки пошуку роботи.

Надає інформацію студентам та випускникам про вакантні місця роботи відповідно до їх фахової підготовки (спеціальності).

Сприяє тимчасовому працевлаштуванню студентів у вільний від навчання час.

Надає консультацій студентам і випускникам з питань оформлення власного резюме та розміщення його в мережі Інтернет.

Організовує зустрічі роботодавців зі студентами та випускниками з питань можливості їх подальшого працевлаштування на конкретних підприємствах, в установах та організаціях, заходів щодо сприяння працевлаштуванню студентів та випускників (дні кар’єри, круглі столи, семінари-практикуми, науково-практичні конференції, ярмарки вакансій).

Налагоджує тісну співпраці з органами студентського самоврядування у вирішенні питань працевлаштування

Щорічно звітує керівництву університету про проведену роботу шляхом підготовки звіту, розміщення інформації на Інтернет-сайті та інших інформаційних ресурсах.

Організація роботи. Відділ практики та сприяння працевлаштуванню працює відповідно до п’ятиденного робочого тижня з двома вихідними днями.

Адреса:  м. Харків, вул. Валентинівська, 4 (2 поверх)
Тел./факс: (057) 778-67-62, 778-67-61
Сайт:  job-dept.nuph.edu.ua

НФаУ 29.03.-03.04.2021

Серв’є Україна 11.12.2020

11 грудня відбудеться French Career Challenge

Підготовка до ЗНО 2021

Головна

Школа молодих науковців

Студентські олімпіади

Розподіл на практику

Головна

Практика 01.09.2020 года

Головна

Зустріч-діалог

Ярмарок вакансій

Вебінар

Додаткове навчання

EUROMED Літня практика

Головна

Друга вища освіта

Головна

Інтернет-конференція

Головна

Круглий стіл

Діалог освітян з роботодавцями щодо якості підготовки фахівців

Конкурс

Головна

Презентація LEDA

Додаткове навчання

Тренінг

Додаткове навчання

«Академія пивоварів»

Майстер-клас від Servier

Додаткове навчання

Фарма Хакатон

Студентські олімпіади

Олімпіада

Конкурс зі спеціальності