Logo NFaU Logo NFaU

 Barkovskaya

Барковська Оксана Яківна

Відділ практики та сприяння працевлаштуванню – структурний підрозділ Національного фармацевтичного університету, який здійснює загальну організацію навчально-виробничої практики студентів в масштабі вузу, координує зв’язок між структурами, причетними до організації практики, а також сприяє працевлаштуванню студентів НФаУ.

Важливе місце у підготовці випускника фармацевтичної школи до професійної діяльності є практика, невід’ємна складова процесу підготовки спеціалістів НФаУ. Від якісної організації навчально-виробничої практики залежить професійне становлення майбутніх фахівців, тому діяльність відділу спрямована на постійне вдосконалення її форм і методів.

Основні завдання та обов’язки відділу:

з питань практики.

Здійснює загальну організацію всіх видів практики: навчальної (ознайомлювальної, пропедевтичної), виробничої (технологічної, педагогічної та ін.) переддипломної, стажування відповідно до навчального процесу, програм та діючих положень.

Своєчасно укладає угоди на проведення практики з базами (підприємствами, установами, організаціями різних форм власності та організаційно-правових форм) за визначеною формою. У залежності від обраної спеціальності базами практики є аптечні заклади, ботанічні сади, хіміко-фармацевтичні заводи, біотехнологічі, парфумерно-косметичні підприємства, лікувально-профілактичні заклади, клініко-діагностичні лабораторії, фінансові служби підприємств.

Веде автоматизований банк даних баз практики.

Не пізніше, як за місяць до початку практики спільно з кафедрами розподіляє студентів на практику за місцями її проходження (держбюджетних з урахуванням замовлень на спеціалістів та їх майбутнього місця роботи).

Проводить інформаційно-роз’яснювальну роботу серед студентів щодо організації практики і якісного її проходження.

Не пізніше, як за місяць до початку практики готує проекти наказів та накази ректора про розподіл студентів на бази практики і призначення керівників практики від університету. За узгодженням з відповідними кафедрами дозволяє студентам самостійно підбирати місце проходження практики.

Спільно з Центром міжнародної профорієнтації та зовнішніх відносин НФаУ організує практику за кордоном у формі академічного обміну студентів і викладачів.

Спільно з кафедрами організує конференції з практики із залученням новаторів фармацевтичної галузі.

Вивчає і впроваджує позитивний досвід інших навчальних закладів з питань організації та методики практичної підготовки студентів.

з питань працевлаштування.

Налагоджує ділові стосунки університету з центральними та місцевими органами виконавчої влади, службами зайнятості населення, підприємствами, установами та організаціями (роботодавцями) тощо з питань професійної підготовки та працевлаштування студентів і випускників.

Співпрацює з рекрутинговими агенціями, потенційними роботодавцями і забезпечує оперативне заповнення вакансій.

Створює бази даних про студентів і випускників, що звернулися до відділу, накопичувати банку потенційних підприємств, установ і організацій (роботодавців) для студентів та випускників.

Організовує інформаційно-роз’яснювальну роботу серед студентів та випускників щодо техніки пошуку роботи.

Надає інформацію студентам та випускникам про вакантні місця роботи відповідно до їх фахової підготовки (спеціальності).

Сприяє тимчасовому працевлаштуванню студентів у вільний від навчання час.

Надає консультацій студентам і випускникам з питань оформлення власного резюме та розміщення його в мережі Інтернет.

Організовує зустрічі роботодавців зі студентами та випускниками з питань можливості їх подальшого працевлаштування на конкретних підприємствах, в установах та організаціях, заходів щодо сприяння працевлаштуванню студентів та випускників (дні кар’єри, круглі столи, семінари-практикуми, науково-практичні конференції, ярмарки вакансій).

Налагоджує тісну співпраці з органами студентського самоврядування у вирішенні питань працевлаштування

Щорічно звітує керівництву університету про проведену роботу шляхом підготовки звіту, розміщення інформації на Інтернет-сайті та інших інформаційних ресурсах.

Організація роботи. Відділ практики та сприяння працевлаштуванню працює відповідно до п’ятиденного робочого тижня з двома вихідними днями.

Адреса:  м. Харків, вул. Валентинівська, 4, 2 поверх, к. 237
Тел./факс: (057)- 778-67-61
Сайт:  job-dept.nuph.edu.ua

Практика 01.09.2021 года

Головна

Фітофарм, вакансії 16.04.21

Банк вакансій

Серв’є Україна 11.12.2020

11 грудня відбудеться French Career Challenge

Підготовка до ЗНО 2021

Головна

Школа молодих науковців

Студентські олімпіади

Розподіл на практику

Головна

Зустріч-діалог

Ярмарок вакансій

Вебінар

Додаткове навчання

EUROMED Літня практика

Головна

Друга вища освіта

Головна

Інтернет-конференція

Головна

Круглий стіл

Діалог освітян з роботодавцями щодо якості підготовки фахівців

Конкурс

Головна

Презентація LEDA

Додаткове навчання

Тренінг

Додаткове навчання

«Академія пивоварів»

Майстер-клас від Servier

Додаткове навчання

Фарма Хакатон

Студентські олімпіади

Олімпіада

Конкурс зі спеціальності