Logo NFaU Logo NFaU

Головна

Барковська Оксана Яківна

Відділ практики, працевлаштування та кар’єрного зростання – структурний підрозділ Національного фармацевтичного університету, який здійснює загальну організацію практичної підготовки здобувачів вищої освіти в масштабі університету, координує зв’язок між структурами, причетними до організації практики, а також сприяє працевлаштуванню здобувачів  вищої освіти НФаУ.

Важливе місце у підготовці випускника фармацевтичної школи до професійної діяльності є практична підготовка, невід’ємна складова процесу підготовки спеціалістів НФаУ. Від якісної організації практичної підготовки залежить професійне становлення майбутніх фахівців, тому діяльність відділу спрямована на постійне вдосконалення її форм і методів.

Основні завдання та обов’язки відділу:

з питань практики.

Здійснює загальну організацію всіх видів практики: навчальної , виробничої, переддипломної, стажування відповідно до навчального процесу, програм та діючих положень.

Своєчасно укладає угоди на проведення практики з базами (підприємствами, установами, організаціями різних форм власності та організаційно-правових форм) за визначеною формою. У залежності від обраної спеціальності базами практики є аптечні заклади, підприємства фармацевтичної промисловості, підприємства з виробництва біотехнологічної, парфумерно-косметичної продукції,  клінічні заклади охорони здоров’я, клініко-діагностичні центри, клінічні лабораторії, косметичні заклади, фінансові служби підприємств, заклади освіти, структурні підрозділи НФаУ.

Веде автоматизований банк даних баз практики.

Не пізніше, як за місяць до початку практики спільно з кафедрами розподіляє здобувачів вищої освіти на практичну підготовку за місцями її проходження (держбюджетних з урахуванням замовлень на спеціалістів та їх майбутнього місця роботи).

Проводить інформаційно-роз’яснювальну роботу серед здобувачів вищої освіти щодо організації практики і якісного її проходження.

Не пізніше, як за місяць до початку практики готує проєкти наказів та накази ректора про розподіл здобувачів вищої освіти на бази практики і призначення відповідальних кафедр. За узгодженням з  кафедрами, що керують практикою, здобувачі вищої освіти мають можливість самостійно підбирати місце проходження практики і пропонувати його для використання.

Спільно з кафедрами організує конференції з практики із залученням фахівців фармації.

Вивчає і впроваджує позитивний досвід інших  закладів освіти з питань організації та методики практичної підготовки здобувачів вищої освіти.

з питань працевлаштування.

Налагоджує ділові стосунки університету з центральними та місцевими органами виконавчої влади, службами зайнятості населення, підприємствами, установами та організаціями (роботодавцями) тощо з питань професійної підготовки та працевлаштування студентів і випускників.

Співпрацює з рекрутинговими агенціями, потенційними роботодавцями і забезпечує оперативне заповнення вакансій.

Створює бази даних про здобувачів вищої освіти і випускників, що звернулися до відділу, накопичувати банку потенційних підприємств, установ і організацій (роботодавців) для здобувачів вищої освіти та випускників.

Організовує інформаційно-роз’яснювальну роботу серед здобувачів вищої освіти та випускників щодо техніки пошуку роботи.

Надає інформаціюздобувачам вищої освіти та випускникам про вакантні місця роботи відповідно до їх фахової підготовки (спеціальності).

Сприяє тимчасовому працевлаштуванню здобувачів вищої освіти у вільний від навчання час.

Надає консультацій здобувачам вищої освіти і випускникам з питань оформлення власного резюме та розміщення його в мережі Інтернет.

Організовує зустрічі роботодавців зі здобувачами вищої освіти та випускниками з питань можливості їх подальшого працевлаштування на конкретних підприємствах, в установах та організаціях, заходів щодо сприяння працевлаштуванню здобувачів вищої освіти та випускників (дні кар’єри, круглі столи, семінари-практикуми, науково-практичні конференції, ярмарки вакансій).

Налагоджує тісну співпраці з органами студентського самоврядування у вирішенні питань працевлаштування

Щорічно звітує керівництву університету про проведену роботу шляхом підготовки звіту, розміщення інформації на Інтернет-сайті та інших інформаційних ресурсах.

Організація роботи.

Відділ практики, працевлаштування та карєрного зростання працює відповідно до п’ятиденного робочого тижня з двома вихідними днями.

Адреса:  м. Харків, вул. Валентинівська, 4, 2 поверх, к. 237
Тел./факс: (057)- 778-67-61
Сайт:  job-dept.nuph.edu.ua

Практика 2023-2024

Головна

Інтернет-конференція

Головна

Керівники практики

Головна