Logo NFaU Logo NFaU

Практична підготовка

Освітній проєкт “Школа керівника практичної підготовки”

Мета освітнього проєкту:  формування у фахівців аптечних закладів компетентностей, необхідних для забезпечення якісного керівництва  практичною підготовкою здобувачів вищої освіти НФаУ.

Цільова аудиторія: фахівці аптечних закладів.

Кількість навчальних семінарів: 9. 

Зміст семінарів: викладачі кафедр Національного фармацевтичного університету, що керують практикою, представлять презентації за наступним змістом:

  1. Мета та завдання освітньої компоненти “Виробнича фармацевтична практика”.
  2. Компетентності та заплановані результати навчання при проходженні практики.
  3. Структура освітньої компоненти “Виробнича фармацевтична практика”.
  4. Зміст програми практики.
  5. Завдання для самостійної роботи під час проходження практики.
  6. Критерії та порядок оцінювання результатів навчання після завершення терміну проходження практики.
  7. Перелік тестів для контролю засвоєння матеріалу презентації (5 тестів).

По завершенню навчального курсу освітнього проєкту «Школа керівника практичної підготовки» учасники заходу отримають “Сертифікат» про участь у навчальних семінарах, проведених з метою формування компетентностей, необхідних для забезпечення якісного керівництва  практичною підготовкою здобувачів вищої освіти НФаУ.

Для участі в освітьму  проєкті  фахівцям аптечної мережі  необхідно зареєструватись:

Освітній проєкт “Школа керівника практичної підготовки”

Графік проведення презентацій фахівцям аптечних закладів щодо організації практичної підготовки здобувачів вищої освіти та виконання завдань програми практики на базі аптек

№з/п

Найменування підрозділу

Презентація

Тривалість

Дата проведення

1.

Відділ практики, працевлаштування та кар’єрного зростання

Організація практичної підготовки у Національному фармацевтичному університеті

1 академ. год.

29.08.2023

2.

Кафедра організації та економіки фармації

Кафедра соціальної фармації

Виробнича фармацевтична практика з організації та економіки фармації: мета, структура, зміст, результати навчання, система звітності

2 академ. год.

05.09.2023

3.

Кафедра фармацевтичного менеджменту та маркетингу

Кафедра соціальної фармації

Виробнича фармацевтична практика з фармацевтичного менеджменту та маркетингу: мета, структура, зміст, результати навчання, система звітності

2 академ. год..

07.09.2023

4.

Кафедра клінічної фармакології та клінічної фармації

Кафедра фармакології та фармакотерапії

Виробнича фармацевтична практика з клінічної фармації та фармацевтичної опіки: мета, структура, зміст, результати навчання, система звітності

2 академ. год.

12.09.2023

5.

Кафедра аптечної технології ліків

Виробнича фармацевтична практика з технології ліків аптечного виробництва: мета, структура, зміст, результати навчання, система звітності

2 академ. год.

14.09.2023

6.

Кафедра фармацевтичної хімії

Кафедра медичної хімії

Виробнича фармацевтична практика з фармацевтичної хімії: мета, структура, зміст, результати навчання, система звітності

2 академ. год.

19.09.2023

7.

Психологічна служба НФаУ

Психологічний супровід процесу організації практичної підготовки здобувачів вищої освіти

1 академ. год.

21.09.2023

8.

Помічник ректора з юридичних та кадрових питань

Юридичні аспекти професійної діяльності здобувачів вищої освіти

1 академ. год.

26.09.2023

9.

ІПКСФ НФаУ

Інтернатура та безперервний професійний розвиток

2 академ. год.

28.09.2023

Практика 2023-2024

Практична підготовка

Інтернет-конференція

Практична підготовка

Керівники практики

Практична підготовка