Logo NFaU Logo NFaU

Конференції з практики

Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція «Актуальні питання практичної підготовки здобувачів вищої освіти в Україні та за кордоном»

Мета інтернет-конференції:

Узагальнення та аналіз вітчизняного та закордонного досвіду щодо змісту і організації практичної підготовки здобувачів вищої освіти, а також обговорення наукових та практичних проблем, пов’язаних з проходженням практики здобувачів вищої освіти.

Основні напрямки роботи інтернет-конференції:

  1. Історичні аспекти організації практики як складової професійної підготовки фахівців.
  2. Використання інновацій в організації практики здобувачів вищої освіти.
  3. Практична підготовка в умовах функціонування системи управління якості закладів вищої освіти (ЗВО).
  4. Основні напрямки співпраці ЗВО з роботодавцями.
  5. Зміст і організація практичної підготовки: вітчизняний і світовий досвід.

До участі у інтернет-конференції були запрошені:

Викладачі вищих фармацевтичних та медичних навчальних закладів, здобувачів вищої освіти, представників аптечних закладів, фармацевтичних підприємств.

 Реєстраційна форма учасника конференції з практики (для судентів, викладачів, практиків)

Результати реєстрації можна відстежувати за посиланням


Матеріали конференції 2019 р.

Запрошення на інтернет-конференцію

Матеріали конференції 2018 р.  

Матеріали конференції 2017 р.

Матеріали конференції 2016 р. 

Матеріали конференції 2015 р. 

Практика 2023-2024

Конференції з практики

Інтернет-конференція

Конференції з практики

Керівники практики

Конференції з практики