Logo NFaU Logo NFaU

Pharmacy for foreign students

 

4,10, full-time, 5 course, Pharmacy for foreign students (English), Master, Фм20*(4,10д)англ,22.04.2024-22.09.2024

№ п/п Назва практик Термін (тижні) Дати практик Відповідальна особа від кафедри Контакти для звернення студентів
1. Виробнича фармацевтична з технології ліків аптечного виробництва 3 тижні 22.04.2024-12.05.2024 доц. Олійник Світлана Валентинівна, Drug technology Department sveta_oleinik@ukr.net
2. Виробнича фармацевтична практика з організації та економіки фармації 4 тижні 13.05.2024-09.06.2024 доц.Терещенко Любовь Володимирівна, кафедра соціальної фармації socpharm@nuph.edu.ua
3. Виробнича фармацевтична з фармацевтичної хімії 3 тижні 10.06.2024-30.06.2024 доц. Амжат Абу Шарк, кафедра фармацевтичної хімії amjad1977a@gmail.com
4. Виробнича фармацевтична з  технології ліків промислового виробництва 2 тижні 01.07.2024-14.07.2024 доц. Солдатов Дмитро Павлович, кафедра технологій фармацевтичних препаратів soldatovdp@gmail.com
5. Виробнича фармацевтична з клінічної фармації та фармацевтичної опіки 4 тижні 15.07.2024-11.08.2024 доц. Жулай Тетяна Станіславівна, кафедра клінічної фармакології та клінічної фармації clinpharm@nuph.edu.ua
6. Виробнича фармацевтична практика з фармацевтичного менеджменту та маркетингу 4 тижні 12.08.2024-08.09.2024 ас. Шуванова Олена Володимирівна, кафедра фармацевтичного менеджменту та маркетингу shuvanovaev@gmail.com
7. Виробнича фармацевтична з фармакогнозії з основами ресурсознавства 2 тижні 09.09.2024-22.09.2024 доц. Попик Андрій Іванович, кафедра фармакогнозії та нутриціології aicnc2016@gmail.com


5,6, full-time, 5 course, Pharmacy for foreign students, Master, 226Фм19(5,5з)і-01, 20.11.2023

1. Work placement in Pharmacy-based Technology of Drugs 3 weeks 20.11.2023-10.12.2023 доц. Олійник Світлана Валентинівна, Drug technology Department sveta_oleinik@ukr.net
2. Work placement in Industrial Technology of Drugs 2 weeks 11.03.2024-24.03.2024 доц. Криклива Ірина Олександрівна, Department Of Industrial Technology Of Drugs irinakrikliva@ukr.net

3.

 

Work placement in Organization and Economics of Pharmacy 4 weeks 25.03.2024-21.04.2024 доц. Міщенко Вікторія Іванівна, Organization And Economics Of Pharmacy Department viktoriamischenko@ukr.net

4,10, full-time, 5 course, Pharmacy for foreign students (English), Master, Фм19(4,10д)англ, 04.09.2023

1. Work placement in Pharmacognosy with the Fundamentals of Resource Knowledge 2 weeks 04.09.2023-17.09.2023 доц. Попик Андрій Іванович, Department of pharmacognosy and nutritionology aicnc2016@gmail.com
2. Work placement in Industrial Technology of Drugs 2 weeks 18.09.2023-01.10.2023 доц. Солдатов Дмитро Павлович,  Department of Pharmaceutical Technology soldatovdp@gmail.com
3. Work placement in Organization and Economics of Pharmacy 4 weeks 02.10.2023-29.10.2023 доц.Терещенко Любовь Володимирівна, Department of Social Pharmacy socpharm@nuph.edu.ua
4. Work placement in Pharmaceutical Management and Marketing 4 weeks 30.10.2023-26.11.2023 ас. Шуванова Олена Володимирівна, Department of Pharmaceutical Management and Marketing shuvanovaev@gmail.com
5. Work placement in Clinical Pharmacology and Pharmaceutical Care 4 weeks 27.11.2023-24.12.2023 доц. Жулай Тетяна Станіславівна, Department of Clinical Pharmacology and Clinical Pharmacy clinpharm@nuph.edu.ua
6. Work placement in Pharmaceutical Chemistry 3 weeks 25.12.2023-14.01.2024 доц. Амжат Абу Шарк, Department of Pharmaceutical Chemistry amjad1977a@gmail.com
7. Work placement in Pharmacy-based Technology of Drugs 3 weeks 15.01.2024-04.02.2024 доц. Олійник Світлана Валентинівна, Drug technology Department sveta_oleinik@ukr.netАрхів

Практика 2023-2024

Pharmacy for foreign students

Інтернет-конференція

Pharmacy for foreign students

Керівники практики

Pharmacy for foreign students