Logo NFaU Logo NFaU

Бланкова документація з практичної підготовки, партнерства з роботодавцями

Бланк “Договір про проведення практики” українською та англійською мовами”, Ф А2.2.2-40-288.1 Ф А2.2.2-40-288.

1. Договір про проведення практики (*.docs)  

2. Agreement on the practical training for students (*.docs) 


Бланк “Направлення на практику”, Ф А2.2.2-40-289

3. Направлення на практику (*.docs) 


Бланк “Щоденник практики” українською, англійською мовами”, Ф А2.2.2-40-291

4. Щоденник практики (*.docs) 

5. Practice journal (*.docs) 


Бланк “Щоденник стажування”, Ф А2.2.2-40-291

6. Щоденник стажування” (*.docs)  


Бланк “Звіт кафедри про практику”, Ф А2.2-40-076

7. Звіт кафедри про практику 

Бланк “Звіт здобувача  про проходження практики”, Ф А2.2-40-140

8. Звіт здобувача про проходження практики, титульна сторінка 


Наказ НФаУ від 21.12.2022 № 269 “Про надання права укладання угод (договорів) від імені Національного фармацевтичного університету”
Довіреність БАРКОВСЬКОЇ Оксани Яківни № 5/33 від 07 лютого 2023  термін дії до 31.12.2023

9. Договір про проведення практики (*.docs)


Нормативні документи з практичної підготовки
  1. Положення про практичну підготовку здобувачів вищої освіти у Національному фармацевтичному університеті  ПОЛ А2.2-40-022, редакція 4. Положення затверджено Вченою радою НФаУ.
  2. Документована процедура «Забезпечення взаємодії  з базами практичної підготовки», ДП А2.2.2-40-063, редакція 2, дата введення 09.09.2021. 
  3. Положення про Школу керівника практичної підготовки здобувачів вищої освіти Національного фармацевтичного університету”, дата введення 25.08.2023

Практика 2023-2024

Бланкова документація з практичної підготовки, партнерства з роботодавцями

Інтернет-конференція

Бланкова документація з практичної підготовки, партнерства з роботодавцями

Керівники практики

Бланкова документація з практичної підготовки, партнерства з роботодавцями