Logo NFaU Logo NFaU

Інформація про практики

Інформація про практики складається з розділів:

 • Код практики відповідає номеру сторінки довідника “Організація освітнього процесу у НФаУ”
 • Назва спеціальності/освітньої програми
 • Освітній рівень (бакалавр, магістр)
 • Термін навчання (кількість років, місяців)
 • Форма навчання (денна, вечірня, заочна)
 • Курс 
 • Семестр, вид заліку (залік або диференційований залік)
 • Назва практики
 • Кількість тижнів практики
 • Термін практики (початок / кінець)
 • Назва кафедри, що керує практикою 
 • Назва деканату факультету

Інформація про практики (форма)


Практика 2023-2024

Інформація про практики

Інтернет-конференція

Інформація про практики

Керівники практики

Інформація про практики