Logo NFaU Logo NFaU

Обов`язки здобувачів вищої освіти

Обов’язки здобувачів вищої освіти

Згідно Положення про практичну підготовку здобувачі вищої освіти:

До початку практики отримують форми необхідних документів: бланк Щоденник практики” (Ф А2.2.2-40-291) та методичні матеріали. Вони зобов’язані своєчасно прибути на базу практики; у повному обсязі виконувати всі завдання, передбачені програмою практики та вказівками її керівників; вивчати і суворо дотримуватись правил охорони праці, техніки безпеки і виробничої санітарії та внутрішнього трудового розпорядку; нести відповідальність за виконану роботу; своєчасно оформити звітну документацію та скласти залік з практики.

У період проходження практики підпорядковуються режиму роботи, встановленому на підприємстві. Окремі відхилення від цього режиму припускаються тільки з дозволу керівників практики від підприємства або адміністрації підрозділу, де здійснюється проходження практики. Тривалість робочого часу здобувачів вищої освіти під час проходження практики складає не більше 45 годин на тиждень, у тому числі 1 година на день для оформлення звіту (щоденника) з практики.

Після закінчення терміну практики звітують про виконання програми практики викладачу кафедри, що керує практикою. Види і форми контрою рівня знань, умінь, навичок, яких здобувачі вищої освіти набули під час проходження практики визначаються її програмою.

Оформлені документи з практики (щоденник, робочий зошит) повинні бути підписані керівником практики від підприємства та завірені печаткою  підприємства.

Результат заліку за практику вноситься у відомість семестрового контролю та індивідуальний навчальний план здобувача вищої освіти.

Якщо програма практики не виконана здобувачем вищої освіти з поважної причини, то йому надається можливість проходження практики повторно за індивідуальним графіком у вільний від навчання час.

Практика 2023-2024

Обов`язки здобувачів вищої освіти

Інтернет-конференція

Обов`язки здобувачів вищої освіти

Керівники практики

Обов`язки здобувачів вищої освіти