Logo NFaU Logo NFaU

Розподіл на практику

Оберіть освітню програму:

Загальні правила онлайн реєстрації здобувачів вищої освіти на практику:

Керівники практики від баз практики, телефон для зв’язку 

  • 1. У вкладці в меню зліва «Розподіл на практику» обрати освітню програму.

  • 2.  Обрати необхідну форму розподілу на практику та надати відповіді на питання, зазначені у формі розподілу.

  • 3. Після реєстрації скачати документи на практику: договір, щоденник практики 

  • 4. Ознайомитись з методичними рекомендаціями до проходження практики на сайті дистанційного навчання НФаУ або на сайті кафедри

  •  

Розподіл на практику

 

Довідник “Організація освітнього процесу у Національному фармацевтичному університеті у 2023-2024 навчальному році 

  • 1. Довідник для студентів та викладачів університету містить основну інформацію з питань організації освітнього процесу в НФаУ на поточний навчальний рік.

  • 2. Для всіх освітніх програм та рівнів підготовки денної (вечірньої) і заочної форм здобуття освіти надані робочі навчальні плани, графіки навчального процесу, виробничих та практик, стажування, підсумкового контролю знань, ДА, канікул, перелік заліків та екзаменів на 2023–2024 навчальний рік.

Практика 2023-2024

Розподіл на практику

Інтернет-конференція

Розподіл на практику

Керівники практики

Розподіл на практику