Logo NFaU Logo NFaU

Розподіл на практику

Оберіть освітню програму:

Загальні правила онлайн реєстрації здобувачів вищої освіти напрактику:

Керівники практики від баз практики, телефон для зв’язку 

  • 1. У вкладці в меню зліва «Розподіл на практику» обрати освітню програму.

  • 2.  Обрати необхідну форму розподілу на практику та надати відповіді на питання, зазначені у формі розподілу.

  • 3. Після реєстрації скачати документи на практику: договір, щоденник практики https://www.job-dept.nuph.edu.ua/?page_id=1561.

  • 4. Ознайомитись з методичними рекомендаціями до проходження практики на сайті дистанційного навчання НФаУ або на сайті кафедри: https://pharmel.kharkiv.edu/.

  • 5. Інформація про бази практики представлена у меню з ліва у вкладці “Бази практики” https://www.job-dept.nuph.edu.ua/?page_id=5742 .

Розподіл на практику

 

Довідник “Організація освітнього процесу у Національному фармацевтичному університеті у 2022-2023 навчальному році 

  • 1. Довідник для студентів та викладачів університету містить основну інформацію з питань організації освітнього процесу в НФаУ на поточний навчальний рік.

  • 2. Для всіх освітніх програм та рівнів підготовки денної (вечірньої) і заочної форм навчання надані робочі навчальні плани, графіки навчального процесу, виробничих та практик, стажування, підсумкового контролю знань, ДА, канікул, перелік заліків та екзаменів на 2022–2023 навчальний рік.

  • 3. Для іноземних студентів інформація надана російською та англійською мовами.

     

Практика 2022-2023

Розподіл на практику

Фітофарм, вакансії 16.04.21

Банк вакансій

Серв’є Україна 11.12.2020

11 грудня відбудеться French Career Challenge

Підготовка до ЗНО 2021

Розподіл на практику

Школа молодих науковців

Студентські олімпіади

Розподіл на практику

Розподіл на практику

Вебінар

Додаткове навчання

EUROMED Літня практика

Розподіл на практику

Друга вища освіта

Розподіл на практику

Інтернет-конференція

Розподіл на практику

Круглий стіл

Діалог освітян з роботодавцями щодо якості підготовки фахівців

Конкурс

Розподіл на практику

Презентація LEDA

Додаткове навчання

Тренінг

Додаткове навчання

Майстер-клас від Servier

Додаткове навчання
Студентські олімпіади

Олімпіада

Конкурс зі спеціальності