Logo NFaU Logo NFaU

Партнерство з работодавцями

Форми співпраці Національного фармацевтичного університету з роботодавцями.

Читання здобувачам вищої освіти лекцій.

Проведення здобувачам вищої освіти практичних, семінарських, online занять, а також екскурсій на базі аптечних закладів, підприємств фармацевтичної промисловості.

Проведення здобувачам вищої освіти вебінарів через платформу ZOOM.

Залучення роботодавців до роботи в екзаменаційних комісіях, а також захисту кваліфікаційних робіт здобувачів вищої освіти.

Введення представників роботодавців до складу Вченої ради НФаУ.

Участь роботодавців у соціологічних дослідженнях (оцінка рівня організації практичної підготовки, визначення значущих компетентностей майбутніх провізорів, вимог до якості професійної підготовки та ін.).

Участь роботодавців у конференціях з практики (науково-практичних, інтернетконференціях, підсумкових).

Створення перехресних посилань, розміщення логотипів компаній на сайті НФаУ.

Публікації про співпрацю НФаУ з роботодавцями в спеціалізованих друкованих ЗМІ.

Розташування презентаційних стендів компаній в НФаУ.

Участь роботодавців у профорієнтаційній роботі.

Участь роботодавців у Ярмарку вакансій.

Участь роботодавців в інформаційному заході «Зустріч-діалог: студентство і роботодавці».

Проведення виїзних співбесід зі студентами з питань працевлаштування.

Проведення Днів відкритих дверей на підприємстві.

Проведення презентацій компаній на базі НФаУ.

Проведення студентських конкурсів, програм (ФармаХакатон, Академія пивоварів, Академія Серв’є).

Проведення круглих столів за участю роботодавців, керівництва НФаУ, викладачів кафедр.

Участь роботодавців у робочих нарадах з питань практичної підготовки.

Участь викладачів та аспірантів НФаУ у науково-практичних конференціях на базі підприємств.

Участь у Раді роботодавців.

Участь роботодавців у розподілі студентів, які навчалися на бюджетній формі навчання.

Проведення заочної частини інтернатури.

Практика 2023-2024

Партнерство з работодавцями

Інтернет-конференція

Партнерство з работодавцями

Керівники практики

Партнерство з работодавцями