Logo NFaU Logo NFaU

Інформація про бази практики


Інформація про бази практики складається з розділів:

  • номер і дата укладання договору про проведення практики;
  • термін дії договору про проведення практики;
  • назва бази практики;
  • адреса бази практики;
  • прізвище, ім’я, по-батькові (повністю) керівника бази практики, посада;
  • прізвище, ім’я, по-батькові (повністю) відповідальної особи за керівництво практикою від бази практики, посада;
  • телефон відповідальної особи за керівництво практикою;
  • Е-mail відповідальної особи за керівництво практикою;
  • посилання на сайт компанії та її актуальні вакансії.

1. Google-форма для внесення інформації про бази практики

2. Google-форма для внесення інформації про використання структурних підрозділів НФаУ як баз практики для здобувачів вищої освіти НФаУ

3. Бази практики


Практика 2023-2024

Інформація про бази практики

Інтернет-конференція

Інформація про бази практики

Керівники практики

Інформація про бази практики