Logo NFaU Logo NFaU

Рецензії від роботодавців


Освітня програма “Фізична терапія”, бакалавр, 2021

Рецензія на освiтньо-професiйну програму “Фізична терапія” підготовки фахівців першого (бакалаврського) рiвня вищої освiти за спецiальнiстю 227 “Фізична терапія, ерготерапія” галузі знань 22 “Охорона здоров’я” (*.pdf), (І.В. Кас)

Рецензія на освiтньо-професiйну програму “Фізична терапія” підготовки фахівців першого (бакалаврського) рiвня вищої освiти за спецiальнiстю 227 “Фізична терапія, ерготерапія” галузі знань 22 “Охорона здоров’я” (*.pdf), (А.І. Білосгоцький)

Рецензія на освiтньо-професiйну програму “Фізична терапія” підготовки фахівців першого (бакалаврського) рiвня вищої освiти за спецiальнiстю 227 “Фізична терапія, ерготерапія” галузі знань 22 “Охорона здоров’я” (*.pdf), (Т.О. Забрудська)

Освітня програма “Лабораторна-діагностика”, бакалавр 2019


Рецензія на освiтньо-професiйну програму рiвня (бакалавр) вищої освiти за спецiальнiстю “Технологiї медичної дiагностики та лiкування” (Бабаджан В.В. 2019) (*.pdf)


Рецензія на освiтньо-професiйну програму “Лабораторна діагностика” підготовки фахівців першого (бакалаврського) рiвня вищої освiти за спецiальнiстю 224 “Технологiї медичної дiагностики та лiкування” галузі знань 22 “Охорона здоров’я” (Гуріна Т.М. 2019) (*.pdf)


Рецензія на освiтньо-професiйну програму “Лабораторна діагностика” підготовки фахівців першого (бакалаврського) рiвня вищої освiти за спецiальнiстю 224 “Технологiї медичної дiагностики та лiкування” галузі знань 22 “Охорона здоров’я” (Різник В.В. 2019) (*.pdf)


Рецензія на освiтньо-професiйну програму “Лабораторна діагностика” підготовки фахівців першого (бакалаврського) рiвня вищої освiти за спецiальнiстю 224 “Технологiї медичної дiагностики та лiкування” галузі знань 22 “Охорона здоров’я” (Ткач Ю.І. 2019) (*.pdf)


Практика 2023-2024

Рецензії від роботодавців

Інтернет-конференція

Рецензії від роботодавців

Керівники практики

Рецензії від роботодавців